Hangoztasd angolul! Újratöltve

Ki itt belépsz…

Bár nem lehetek tanúja, mégis elmondhatatlan öröm számomra, hogy most ezeket a sorokat olvasod. Ezek szerint elhatároztad, hogy az angol nyelvvel, annak hang­zásával máshogy ismerkedsz meg, mint ahogy azt eddig tetted. Nyitottságodat és erőfeszítéseidet övezze siker és jó kedv!

hangoztasd-angolul-01-kezdo

 

Dúz-n-Donc

Mielőtt elkezdenél elmerülni a programban, tekintsd át, hogy az egyáltalán mire használható:

 • Megismerkedhetsz az angol magánhangzók legtöbbjével, végre megkülönböztetheted és elkülönítheted őket egymástól.
 • Javulhat az angol szövegértésed.
 • Megláthatod a különbséget a betűk és hangok világa közt, ezzel együtt átláthatóbbá válik a kettő közti összefüggés.
 • Pontosabban tippelheted meg, hogy egy angol szót hogyan kell kiejteni, ha először írásban találkozol vele.
 • Javulhat az angol kiejtésed, elsajátíthatod számos szabályszerű és kivételt képző szó kiejtését.
Sőt:
 • A sokszor értelmetlennek, barátságtalannak, és ezért használhatatlannak tűnő fonetikai jelek végre elnyerhetik értelmüket, ezzel pedig barátságosabbá válhatnak számodra.
 • Az egyes angol szóalakokat összekötheted magyar jelentésükkel.
Érdemes kitérni arra is, hogy mire nem érdemes használni a programot:
 • Szótanulásra. Se ezt, se más eszközt ne használj szótanulásra. Szavakat nem egyesével tanulunk, hanem természetes nyelvi környezetükben, nagyobb szöveges egységekben sajátítjuk el azokat.
 • Szótárazásra. A szavakhoz tartozó magyar megfelelők ugyan rámutatnak az angol szavak jelentésének sokrétűségére, ezek azonban közel sem lehetnek annyira részletesek, mint amit egy jobb fajta szótár kínál.
 

Pozor! (Vigyázat!)

Az anyanyelvi beszélő, Neil Peters (London, UK) hiteles mintával szolgál az angol kiejtésre, ez viszont csak egy a számos lehetséges kiejtés közül. Amennyiben te az amerikai angolt preferálod, és a fejedben már ez a hangzókészlet rögzült, nyugodt szívvel hagyj figyelmen kívül minden olyan kiejtésbeli különbséget, mely számodra érvénytelen, és inkább ne próbáld meg ’átnevelni’ magad egy másik rendszerre.

 

Jöhet a menet…

Kezdhetjük akár egyből a legvégén

Úgyis mindenki a játékokat szereti a leginkább, kezdjük ezért rögtön ezzel! A játék a klasszikus memóriajáték, melynek során meg kell találni minden kártya párját, összesen tíz pár kártyát. Az, hogy mi jelenti egy kártya párját, a program nehézségi szintjétől függ, amit a kezdőképernyőn lehet beállítani:

 • Könnyű: teljesen megegyező szópárokat kell megtalálni.
 • Közepes: olyan szópárokat kell megtalálni, melyben ugyanaz a magánhangzó található.
 • Nehéz: ahogy az előző szinten is, olyan szópárokat kell megtalálni, melyben ugyanaz a magánhangzó található, itt azonban a program már nem jeleníti meg az egyes szavakat, a párosítást tehát ’vakon’ kell megoldani.

hangoztasd-angolul-06-jatek

 

Mutatom, mim van

A Szómutatóban eléd tárul az összes szó, amit a program magában rejt. A bennük lévő magánhangzó szerint, majd ábécé-sorrendben követik egymást a listán. Azt is megvizsgálhatod akár, hogy az írásban mb-re végződő szavak melyik hanggal végződnek, mégis az a leghasznosabb, ha megnézed, hogy pl. az ’ea’ vagy az ’ou’ betűkettősök milyen különböző kiejtéseket jelölnek. Ezek mind csak példák, bármely betűkapcsolatra rákereshetsz, a kereső a szavak belsejében is keres.

hangoztasd-angolul-05-szomutato

 

Máris teszt!

Ez talán a legegyszerűbb modul mind közül. Válassz a kezdőképernyőn egy tetsző­leges magánhangzót, azaz leckét, és a beállított nehézségi szintnek megfelelően a program tíz tesztkérdésen keresztül kever be három-három rossz választ a lehet­séges négy közé. Neked a jó választ kell bejelölnöd – azt a szót, ami a leckének megfelelő magánhangzót rejti –, majd kattints a Tovább gombra.

hangoztasd-angolul-04-teszt

A Teszt továbbenged, akár jó a válasz, akár nem. A modul végeztével megtekintheted, hogy hány esetben adtál helyes és helytelen válaszokat.

 

Gyakorlat teszi

E modul hasonló feladat elé állít, mint az előző, viszont sokkal barátságosabb annál. Egyrészt a háttérszín nem annyira feszélyező, másrészt több segítséged is ad:

 • Meg lehet hallgatni a keresett magánhangzó kiejtését.
 • Meg lehet hallgatni a lehetséges válaszlehetőségek kiejtését.
 • Meg lehet tekinteni a lehetséges válaszlehetőségek magyar jelentését.

A Gyakorlat nem enged tovább rossz válasz esetén, addig nem enged tovább, amíg a jó választ meg nem találod. Miután végeztél a modullal, megtekintheted, hogy hol adtál helytelen választ, és hogy összesen hányszor.

hangoztasd-angolul-03-gyakorlat

 

Élő adás, felvételről

Az Előadás modult akkor ajánlom fogyasztásra, ha szeretnéd megtudni, miként függ össze az írott betű és a kiejtett hang. Pontosabban, hogy az angol szavak kiejtését hogyan kódolták át írásjelekké.

hangoztasd-angolul-02-eloadas

Válassz leckét, majd kattints a Lejátszás gombra. Ha a bemutató túl gyors lenne számodra – talán még jegyzeteket is szeretnél készíteni –, akkor kattints a Szünet gombra, ami előbb még a Lejátszás gomb volt, s lám, most újra az…

Ez egyébként az a rész, ami számunkra, magyar anyanyelvűek számára igazán zavarba ejtő, ezért néhány fogalmat és fogódzót bővebben is érdemes itt előadni. Az angol egy rendkívül szegény nyelv… Mármint, ha azt vesszük, hogy összesen 5 db magánhangzóbetűje van (amikor épp méltóztatik ráérni, és nem egy mással­hangzóbetű szerepét tölti be, akkor az ’y’ is magánhangzó, és ’i’-ként viselkedik).

 

Szóval, mi a helyzet?

A kérdés az, hogy az összesen hat lehetséges betű láttán miként ejtünk ki 16-nál is több lehetséges magánhangzót (ez utóbbi esetén tehát már valóban hangzóról, és nem betűről esik szó).

A válasz pedig az, hogy megvizsgáljuk a szóban forgó magánhangzóbetű úgynevezett grafikai környezetét – azaz, hogy mely betű(k) követi(k) a mi vizsgált magánhangzóbetűnket. (Ha nem követi semmilyen betű, akkor az egy szóvégi pozíció.) Vizsgálatunk eredménye két csoportra osztható: szabad helyzetekre és fedett helyzetekre.

A lehetséges esetek csoportonként, pirossal az éppen vizsgált magánhangzóbetű:

Szabad helyzetek
magánhangzóbetű + mássalhangzóbetű + magánhangzóbetű make; moment
magánhangzóbetű + semmi go; he
magánhangzóbetű + magánhangzóbetű chaos; neon
Fedett helyzetek
magánhangzóbetű + mássalhangzóbetű + mássalhangzóbetű hand; list
magánhangzóbetű + mássalhangzóbetű + semmi at; if

 

De most komolyan, hol kezdjem?

Nincs előre megszabott sorrend, szabadon felfedezheted az egyes fejezeteket. Ezek sorrendjét azonban úgy alakítottam ki, hogy a ’magyar fül’ számára könnyen összekeverhető darabok egymás szomszédságában legyenek. Akármilyen sorrendben is haladsz tehát, érdemes a leckéket párosával, később hármasával-négyesével venni, hogy a könnyen összekeverhető angol hangokat ezentúl jobban meg tudd különböztetni egymástól.

Íme néhány példa, javaslat:

 • 1. és 2. lecke: a két ’i’ hang (hosszú-feszes / rövid-laza) begyakorlásához.
 • 3. és 4. lecke: a két ’e’ hang (zárt / nyitott) begyakorlásához.
 • 5. és 6. lecke: a két ’u’ hang (hosszú-feszes / rövid-laza) begyakorlásához.
 • 9., 10. és 11. lecke: a különböző ’a’-’á’ hangok begyakorlásához.

A hasonló írásmód miatt a következő csoportok is szóba jöhetnek:

 • 1. és 3. lecke: az ’ea’ betűkettős miatt.
 • 2. és 8. lecke: az ’i’ betű miatt.
 • 5. , 6. és 10. lecke: az ’u’ betű miatt.
 • 4. , 7., 9. és 11. lecke: az ’a’ betű miatt.
 • 11. , 13., 14. és 15. lecke: az ’o’ betű miatt.

 

Útravaló

Néhány gondolat még, és tiéd a pálya:

 • Olyankor legjobb a programot használni, amikor nincs körülötted senki, és szabadon el tudod ismételni hangosan is az elhangzó szavakat. A legtöbben nem vájt fülű nyelvfenoménoknak születünk, és épp ezért fontos, hogy türelmesen ismételgessük el hangosan is azt, ami épp elhangzik. Ezáltal alakíthatjuk ki magunkban az angol nyelv mintáit, és így fogjuk legközelebb hallás után pontosabban felismerni, beszédben pedig pontosabban kiejteni azokat.
 • A szókészletben bizony szép számmal megtalálhatóak olyan szavak is, melyek fittyet hánynak minden szabályszerűségre, és írásképük alapján nem jósolható meg kiejtésük. Ilyen az angol nyelv, ezért ezt érdemes így elfogadni, és ezeket a szavakat is ugyanúgy begyakorolni. Egyrészt, mert ugyanazon angol hangzók jelennek meg bennünk, mint a többi szóban, másrészt megint csak a magad dolgát könnyíted meg, amikor ezekkel a szavakkal legközelebb találkozol – akár hangzás, akár írás útján.

 

És most: Hangoztasd angolul! (Tovább a letöltőoldalra.)

Oszd meg mással is: