Mi ez?

Az Angolszalonna projekt célja, hogy egy alternatív megközelítést és eszközöket adjon az angol nyelvet tanulóknak (jobban mondva: a nyelvet elsajátítóknak) és tanároknak egyaránt, hogy a nyelv elsajátítása élvezetesebb és hatékonyabb legyen.

Igen, a nyelvtanulásban és -tanításban helyük van a hagyományos módszereknek – az egyes nyelvtani szabályok, kifejezések és szavak mechanikus tanulásának, különböző írásgyakorlatoknak és az ‘osztálytermi angol’ használatának stb. is. Az élő, beszélt nyelv befogadásához és használatához azonban ezek sok esetben kevésnek bizonyulnak, nem feltétlenül célravezetőek vagy hatékonyak.

Mindezért az Angolszalonna projektben a hallott szöveg értése (Listening) és a kiejtéstan-hangtan (Pronunciation: Phonetics & Phonology) területeinek tulajdonítok kiemelt jelentőséget.

Kis oldaltérkép:

  • Hallásmód: Röviden vázolom azt a megközelítést, amelyet igaznak hiszek és követendőnek vélek.
  • Blog: Írásaim az angol kiejtés és hallásértés témájában.
  • Szertár: Itt elsősorban tanároknak szóló anyagokat osztok meg.
  • Letölthető: Saját fejlesztésű hallás- és kiejtésfejlesztő alkalmazásom érhető itt el.
  • Főoldal: itt mindig a legújabb írások, érdekességek és segédletek jelennek meg.

Jó hallgatást, ismétlést és elsajátítást!

Sárközy Zsolt


Oszd meg mással is: